Mengulas TicPods Free True Wireless Earphone | Ulasan

posted in: #Ulasan, Mengulas

Bersama Muhammad Hamzah, SVP Information and Technology HartLogic. Ticpods ini dibeli oleh Hamzah untuk menggantikan earphone lamanya.